Monday, November 19, 2012

Pas op voor mail Embuste advocaten

Dutch scam

Geachte heer/mevrouw,
Tot mij heeft zich gewend dhr. de Vries. Client heeft mij verzocht om met u in contact te treden omtrent een betalingsregeling met Restaurant t Jagertje BV.
Gezien de situatie van client hebben we een afbetaalregeling opgesteld.
Ik verzoek u deze betaalregeling te bekijken en te reageren met een hierop uw tegenvoorstel te doen of uw akkoord terug te zenden.
zie in de bijlage het betalingsvoorstel.
ik verneem uw reactie graag via onderstaand e-mail zodat een en ander juridisch correct is vastgelegd.
Hoogachtend,
Mr. P.O.M. Kox
Advocaat (specialisatie kredietmanagement en ondernemersrecht)
Embuste advocaten
Johannes vermeerstraat 338
1071DS Amsterdam
p.kox@embusteadvocaten.nl
Tel: 020-6719985
fax: 020-6716184
http://www.embusteadvocaten.nl
DISCLAIMER:De Inhoud van dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is enkel voor de geadresseerde. Mocht dit bericht niet voor u bestemd zijn wordt u verzocht het bericht door te sturen naar de juiste ontvanger en dit per omgaande te melden.
Als je de bijlage opent (HTML), krijg je dit te zien:
Verzoek betalingsregeling:
Tot mij wende zich client de Vries van Profic facilitaire diensten. Client wil graag inzake zijn openstaande vordering groot € 9.764,89 de navolgende betalingsregeling treffen met $bedrijf
Client stelt voor om per 1 januari 2013 in maandelijkse termijnen van € 750,00 de vordering af te betalen. In de laatste termijn
van december 2013 zal client het bedrag van € 1.564,89 voldoen om de vordering volledig af te betalen.
Zoals u ziet verwachten wij van u in deze betalingsregeling dat u geen wettelijke rente in rekening brengt om client tegemoet te komen in zijn voorstel.
Client bevindt zich in een lastige positie en wil graag alle crediteuren netjes betalen. Indien u niet akkoord gaat met het voorstel zal ik client
adviseren om faillissement aan te vragen. Client heeft meerdere schuldeisers maar wil graag zijn bedrijfsvoering voortzetten.
U begrijpt dat voor client duidelijke betalingsregelingen van noodzaak zijn om zijn bedrijfsvoering voort te kunnen zetten.
Als u akkoord gaat met dit voorstel tot betaling. Kunt u een email sturen met daarin uw akkoord. Ik zal dan client verzoeken per januari 2013 de eerste betaling op uw rekening te storten.
Indien u niet reageerd ga ik ervan uit dat u verder geen juridische stappen onderneemt richting client en u de vordering zult laten vervallen. Behoudens alle rechten.
Ik dank u voor uw begrip en medewerking.
mr. P.O.M Kox
Embuste Advocaten
p.kox@embusteadvocaten.nl
Embuste
Advocaten
Johannes Vermeerstraat 338
1071 DS Amsterdam
tel: 020-6719985
fax: 020-6716184
e-mail: info@embusteadvocaten.nl

0 comments: