Saturday, February 28, 2015

Saturday

419 scams

Goede vriend,

Groeten aan u en uw gezin, hoop dat je het goed doen? Ik ben Dr.Brendan Nelson voorzitter van de groep Audit Comité Officer Royal Bank of Scotland.I ben u schrijven over een zakelijk voorstel dat enorme wederzijds voordeel voor beide van ons zal zijn. Ik weet dat veel onverlaten zijn imiteert namen op het internet en hebben is uitvoering van sommige illegale transactie via het internet. Het heeft legitieme zakelijke en partnerschap tussen mensen door de jaren heen belemmerd. Dit betekent niet dat er geen oprechte mensen zakendoen via het internet, het wellicht interessant voor u om te weten dat in mijn afdeling wordt de Voorzitter van de Group Audit Comité Officer meer Londen-UK regionaal kantoor, ik een som van 18,5 miljoen pond (achttien miljoen vijf honderd duizend grote Britse pond Sterling ontdekte) in een account die behoort tot een van onze buitenlandse klanten laat Business Mogul Mr.John Lambert, een Amerikaan die een slachtoffer van een vliegtuigongeluk op 16 September 2012 in de buurt van de stad was van Willard, doden hem en zijn familieleden. John Lambert 44, van Springfield, en Robin Melton, 46 van Ozark, stierf toen de Cirrus SR22 2002 in een veld crashte in de buurt van de kruising van de boerderij weg 81 en Missouri 123. Ook in het vliegtuig op de moment van de crash waren Lambert van drie kinderen — McKinley, 15; Grayson 16, Joshua 10; Wij betreuren het grote verlies.

Echter, de keuze van het contact met u opnemen is gewekt uit de geografische aard van waar u, met name vanwege de gevoeligheid van de transactie en de vertrouwelijkheid hierin woont. Nu heeft onze bank gewacht voor een van de familieleden te komen-up voor de vordering zonder succes door de jaren heen. Ik heb persoonlijk niet succesvol in het vinden van de familieleden; Ik streef naar uw toestemming om u te presenteren als het volgende van kin / Will Beneficiary aan de overledene zodat de opbrengst van deze account ter van £18,5 miljoen grote Britse ponden waarde kan worden betaald/overgedragen aan u als de benoemde volgende van kin/begunstigde.

Dit zal worden uitbetaald of gedeeld in deze percentages, 60% aan me en 40% aan u. Ik heb alle noodzakelijke juridische documenten die kunnen worden gebruikt om back-up van deze claim beveiligd. Alles wat ik nodig is te vullen in uw gegevens op de documenten en het legaliseren in het Hof hier om te bewijzen dat je als de legitieme begunstigde. Alles wat ik nodig heb nu is uw eerlijke samenwerking, vertrouwelijkheid en vertrouwen om ons deze transactie doorzien. Ik garandeer u dat dit zal worden uitgevoerd onder de werkingssfeer van het recht en onder een veilige legitieme regeling die u tegen enige overtreding van de wet beschermen zal.

Geef mij de volgende, zoals we zeven (7) bankwerkdagen hebben om dit te doorlopen. Dit is zeer dringend PLEASE.

1. volledige naam:
2. directe GSM-nummer:
3. contact adres:
4. beroep:

Zijn gegaand door een methodisch zoeken, besloten heb ik om contact met u hopen dat u dit voorstel interessant zult vinden. Gelieve op uw bevestiging van dit bericht en wordt aangegeven van uw interesse zal ik verstrekken u met meer informatie. Proberen mij te laten weten van uw beslissing in plaats van te houden me te wachten.

Danken u bij voorbaat voor uw gunstige en positieve antwoord.

Hartelijke groeten
Dr.Brendan Nelson
Voorzitter Group Audit Comité
Royal Bank Of Scotland
dr.brendan_nelson@hotmail.com.


Dear good friend,

Greetings to you and your family, Hope you are doing well? I am Dr.Brendan Nelson Chairman of the Group Audit Committee Officer Royal Bank of Scotland.I am writing you about a business proposal that will be of immense mutual benefit to both of us. I know that lot of miscreants are impersonating names on the internet and have been carrying out some illegal transaction over the internet. It has hampered legitimate business and partnership between people over the years. This does not mean that there are no sincere people doing business over the internet, It might interest you to know that in my department being the Chairman of the Group Audit Committee Officer greater London-UK regional office, I discovered a Sum of £18.5 Million (Eighteen Million Five Hundred Thousand Great British Pounds Sterling) in an account that Belongs to one of our foreign customers Late Business Mogul Mr.John Lambert, an American that was a victim of a plane crash on 16 September 2012 near the town of Willard, killing him and his family members. John Lambert 44, of Springfield, and Robin Melton, 46 of Ozark, died when the SR22 2002 Cirrus crashed in a field near the intersection of Farm Road 81 and Missouri 123. Also in the plane at the time of the crash were Lambert’s three children — McKinley, 15; Grayson 16, Joshua 10; we regret the great loss.

However, the choice of contacting you is aroused from the geographical nature of where you live, particularly due to the sensitivity of the transaction and the confidentiality herein. Now our bank has been waiting for any of the relatives to come-up for the claim without success over the years. I personally have been unsuccessful in locating the relatives; I seek your consent to present you as the next of kin/Will Beneficiary to the deceased so that the proceeds of this account valued at £18.5 Million Great British Pounds Sterling can be paid/transferred to you as the named next of kin/beneficiary.

This will be disbursed or shared in these percentages, 60% to me and 40% to you. I have secured all necessary legal documents that can be used to back up this claim. All I need is to fill in your details to the documents and legalize it in the court here to prove you as the legitimate beneficiary. All I require now is your honest Co-operation, Confidentiality and trust to enable us see this transaction through. I guarantee you that this will be executed under the ambit of Law and under a secure legitimate arrangement that will protect you from any breach of the law.

Please, provide me the following, as we have Seven (7) banking days to run this through. This is very URGENT PLEASE.

1. Full Name:
2. Direct Mobile Number:
3. Contact Address:
4. Occupation:

Having gone through a methodical search, I decided to contact you hoping that you will find this proposal interesting. Please on your confirmation of this message and indicating your interest I will furnish you with more information. Endeavor to let me know your decision rather than keeping me waiting.

Thanking you in anticipation for your favorable and positive reply.

Best Regards,
Dr.Brendan Nelson
Chairman Group Audit Committee
Royal Bank Of Scotland
dr.brendan_nelson@hotmail.com.

Friday, February 27, 2015

Friday

419 scams

Greetings,

I am Mrs. Maribia Jane Kulibal, I am 65 years old base in Cote d'Ivoire I write to relate to you of my intention to use my money 2.5 million dollars for charity work in your country. I was married to Late Jullien Kulibal who was a contractor with the Government of Cote d'Ivoire before he died after few days in the hospital.I have been suffering from cancer I want to know if I can trust you to use these funds for charity/orphanage and 20% will be for you as compensation. Please contact me, so that I will give you more details.

Yours in the Lord,

Mrs. Maribia Jane Kulibal

Thursday, February 26, 2015

Thursday

419 scams

Name: Mr. Jaap Stefano

Address: Via Francesco. D'Ovidio, 9, 00137 Roma,

Italy

Tel: +39 3510 572734

Fax: +39 0323 681407


Hello XXXX XXXX


You might be surprised to receive this business proposal. I did search for you on the internet. I am getting in touch with you regarding the estate of my deceased client. I would respectfully request that you keep the contents of this email private even if you decide not to assist me and respect the integrity of the information you come by as a result of this mail. I contact you independently and no one is informed of this communication.

Mr. Victor Kline was my client for over a decade. He died of cardiac arrest in 2007. He had a deposit in the sum of US$12.5M with a finance firm in Europe.

I, as the attorney to late Mr. Victor Kline is the only person that knows about the investment. I have contacted you so I can present you to the finance firm as the next of kin to late Victor Kline and the beneficiary of the US$12.5M.

If you are interested in carrying out this viable transaction with me, you are to email me your address and telephone number. I will prepare, sign and email to you a memorandum of understanding (MOU). If you agree with the terms, you sign and email or fax a copy back to me. The MOU as an agreement will state the sharing ratio. It will also state that none of the proceeds will be used for any illegal activity.

After we both sign the MOU, I will prepare Late Victor Kline Will in your name which I will then use to obtain the letter of administration from the probate office thereby making you the next of kin to late Victor Kline and the bonafide beneficiary of the funds.

I will forward to the Finance Company on your behalf, the Will, the letter of administration and an application for the approval for the transfer of the funds to your account..

The Finance company will then contact you to let you know the funds have been approved for transfer into your account. When the funds are transferred into your nominated account, I will then travel to meet with you in your country to share the proceeds.

You do not have to have known Victor Kline in person because people Wil their estates to charity, pets, strangers.. I know this might be a bit heavy for you but please trust me on this. For all your troubles I propose that we split the money in half. In the banking circle this happens every time. The other option is that the money will revert back to the state.


Nobody is getting hurt; this is a lifetime opportunity for us. I hold the KEY to these funds, and we see so much cash and funds being re-assigned daily.

Please, note I am a family man; I have a wife and two children. I send you this mail not without a measure of fear as to the consequences, but I know within me that nothing ventured is nothing gained and that success and riches never come easy or on a platter of gold. Do not betray my confidence, If we can be of one accord, we should act swiftly on this. Do not hesitate to get back to me immediately via the telephone or email above.

Thank you and God bless.

Yours faithfully


Jaap Stefano.

Wednesday, February 25, 2015

Wednesday

419 scams

DEAR,

I AM DR.MRS VIVIAN STEWART FROM NEWCASTLE, ENGLAND. I AM SERVING IN
UNITED STATES OF AMERICA MILITARY HOSPITAL IN IRAQI. I AM COMPELLED TO
CONTACT YOU CONCERNING A BUSINESS DEAL WHICH WOULD BE BENEFICIAL TO US
AND WILL LEAD US INTO PARTNERSHIP INVESTMENT. I HAVE SOME FUND US
DOLLARS THAT IS SUCCESSFULLY MOVED OUT OF THE COUNTRY, IT IS AN OIL
BUSINESS MONEY WE DID WITH IRAQI CITIZENS.

REPLY SO THAT I WILL GIVE YOU FULL DETAILS.

REGARDS
DR.MRS VIVIAN STEWART

Tuesday, February 24, 2015

Tuesday

Lotto scams

Attn: Beneficiary,

This is to inform you that your last winning prize money with UK lottery October edition, announced on 15th October 2014 will be cancel soon if you fail to send claims details within 48 hours of receiving your final notification. You are advice to contact Ian Clark the Chief Operating Officer Canada Square Operations Citi Bank 25 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom today for your payment.

The following details are required.

To embark on the claims of this fund I will require from you the following details:-


1) Name in full.

2) Address in full.

3) Your telephone number.

4) Your Fax number.

5) Brief information of your profile that should include your age.


Yours Sincerely,

Ian Clark

+447053836114


Chief Operating Officer (Canada Square Operations) at Citi Bank

25 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom

Monday, February 23, 2015

Monday

419 scams

Overseas Credit Commission
Sydney Street London
SW36NP
UNITED KINGDOM
Date:19/02/2015

Dear Sir/Madam

Re Payment instruction(Part Payment $7.6 Million US Dollars)
This is international debt recovery and reconciliation office UK, our mandate is to settle all outstanding debt owe to contractors and individuals all over the world, thus this debt must have been originated from awarded contracts, inheritance and sweepstakes lottery, If you fall into this category of contractors, individual or lottery winners we advise that you contact this office immediately.

The directive came in line with the agreement reached in New York U.S.A with the International Moneytary Fund –IMF, World Bank London and Paris Club on creditors and overseas credit Commission for immediate settlements of all Intercontinental debts owed by various countries in Africa.

1. Date of Approval: 22-12-2014
2. Revised Remittance: Not endorsed.
3. Fund Endorsement payment code No AG-000087GXY-2F-PASS 2000101
4. Date of issue 29-01-2015
5. Bank Effect payment of beneficiary fund
6. International payment: Certifícate Code No:Not Endorsed

On receipt of your a responds to this email message, We will unvail to you full contact details of the payment officer who will be in contact with you for onward release of the said funds into any account you wish to specify. However, I will advise that you update this office on this matter regularly.

Best regards,

Linda Wong
Regional Coordinator
Overseas Credit Commission UK.

Apologies for the cold approach, I am a financial facilitator and broker to His excellency Ibrahim Hammoud Al-Mazyad. http://www.taic.com/index.php?lang=en
I seek for beneficial projects for him and his organizations and will appreciate your response If you seek funding or loan for any interesting projects or business ideas.
I take a %3 finder's fee when you get funded or receive the loan.

Thank you

Abdulaziz Al-Fureih
Financial Facilitator/Broker
The Arab International Investment Company (TAIC)
Al Seef District, P.O. Box. 5559, Manama -
Kingdom of Bahrain
 

Sunday, February 22, 2015

Jamaican lottery scams often start as 876 calls

Jamaican lottery scams have been victimizing unwary Americans for more than ten years. It is estimated that Jamaican scam artists operating phony lotteries steal more than three hundred million dollars a year from Americans. Often it is the elderly who are targeted. Jamaican authorities have been attempting, albeit unsuccessfully, to crack down on this crime for a few years, but American law enforcement, until now, has been stymied in trying to take legal action against the perpetrators of this type of fraud. But last week, Damion Bryan Barrett, who was indicted by an American federal court in 2012, became the first Jamaican citizen to be extradited to the United States to face fraud charges related to the Jamaican lottery scam. He has pleaded not guilty to 38 counts of fraud.

Sunday

419 scams

I am writing this mail to you with tears and sorrow from my heart. With due respect trust and humanity, I appeal to you to exercise a little patience and read through my letter, I wish to contact you personally for a long term business relationship and investment assistance in your Country so I feel quite safe dealing with you in this important business having gone through your remarkable profile, honestly I am writing this email to you with pains, tears and sorrow from my heart, I will really like to have a good relationship with you and I have a special reason why I decided to contact you, I decided to contact you due to the urgency of my situation, My name is Miss Wendy Kipkalya Kones, 23yrs old female and I held from Kenya in East Africa. My father was the former Kenyan road Minister. He and Assistant Minister of Home Affairs Lorna Laboso had been on board the Cessna 210, which was headed to Kericho and crashed in a remote area called Kajong,
in western Kenya. The plane crashed on the Tuesday 10th, June, 2008.
You can read more about the crash through the below site:

http://edition.cnn.com/2008/WORLD/africa/06/10/kenya.crash/index.html

After the burial of my father, my stepmother and uncle conspired and sold my father's property to an Italian Expert rate which the shared the money among themselves and live nothing for me. I am constrained to contact you because of the abuse I am receiving from my wicked stepmother and uncle. They planned to take away all my late father's treasury and properties from me since the unexpected death of my beloved Father. Meanwhile I wanted to escape to the USA but they hide away my international passport and other valuable traveling documents. Luckily they did not discover where I kept my fathers File which contains important documents. So I decided to run to the refugee camp where I am presently seeking asylum under the United Nations High Commission for the Refugee here in Ouagadougou, Republic of Burkina Faso.

One faithful morning, I opened my father's briefcase and found out the documents which he has deposited huge amount of money in one bank in Burkina Faso with my name as the next of kin. I traveled to Burkina Faso to withdraw the money for a better life so that I can take care of myself and start a new life, on my arrival, the Bank Director whom I met in person told me that my father's instruction/will to the bank is that the money would only be release to me when I am married or present a trustee who will help me and invest the money overseas. I am in search of an honest and reliable person who will help me and stand as my trustee so that I will present him to the Bank for transfer of the money to his bank account overseas. I have chosen to contact you after my prayers and I believe that you will not betray my trust. But rather take me as your own sister or daughther.

Although, you may wonder why I am so soon revealing myself to you without knowing you, well I will say that my mind convinced me that you may be the true person to help me. More so, my father of blessed memory deposited the sum of (US$11.500, 000) Dollars in Bank with my name as the next of kin. However, I shall forward you with the necessary documents on confirmation of your acceptance to assist me for the transfer and statement of the fund in your country. As you will help me in an investment, and I will like to complete my studies, as I was in my 1year in the university when my beloved father died. It is my intention to compensate you with 30% of the total money for your services and the balance shall be my capital in your establishment. As soon as I receive your positive response showing your interest I will put things into action immediately. In the light of the above. I shall appreciate an urgent message indicating your ability and willingness to
handle this transaction sincerely.

AWAITING YOUR URGENT AND POSITIVE RESPONSE, Please do keep this only to your self for now un till the bank will transfer the fund. I plead to you not to disclose it till I come over because I am afraid of my wicked stepmother who has threatened to kill me and have the money alone, I thank God Today that am out from my country (KENYA) but now In (Burkina Faso) where my father deposited these money with my name as the next of Kin. I have the documents for the claims.
Yours Sincerely
Miss Wendy Kipkalya Kones

PLEASE REPLY ME THROUGH MY PRIVATE EMAIL ADDRESS wendykipkalya@y7mail.com

Saturday, February 21, 2015

Saturday

419 scams

Johannesburg, Gauteng,
South Africa 2001
Tel: +27 78 200 9846
Fax: +27 72 351 5272
E- Mail: usman_g011@consultant.com

Dear Sir/Madam”

I am Mr. Gabrel Usm4n, Director Project Implementation/Anglo-Gold Ashanti Johannesburg South African and also a member of Central Tenders Board (CTB) of the above corporation.

Your esteemed contact was reliably introduced to me at the South African Chamber of Commerce and Industry in my search for a reliable individual/company who can handle a strictly confidential transaction, which involves the transfer of a reasonable sum of money to a foreign account. The amount of money involve is US$50, 000, 000, 00 (FIFTYMILLION UNITED STATES DOLLARS) only.

The money was extracted from various contracts awarded by this corporation, as a result of over-invoicing masterminded by the concerned officials; this has been drafted to represent the final payment for a contract that has been executed some years back. The money is now floating in a suspense account in the South Africa Reserve Bank awaiting claim by foreign contractor whose status we now want you to assume.

We belief that now is the best time to transfer the fund, following the presidential directive to all ministries to settle all outstanding debts owed to local and foreign contractors, In my last meeting with the officials involve, it was unanimously agreed that 25% of the total sum will be given to you, 70% will be for us while 5% will be use to reimburse any expenses that will be incurred in the process of the transfer. What we need from you at the moment is to reconfirm your direct telephone number and we shall contact you ASAP.

I assure you that this transaction is 100% risk free as we have concluded every arrangement to protect the interest of everyone involved, likewise all modalities for the successful transfer of this money have been worked out with Department of Finance and the South Africa Reserve Bank to facilitate the remittance of this fund to your designated account within 72 hours after your claim has been approved.

However, I believe that you are honest enough and will not raise any misgiving attitude in any aspect of the transaction, more importantly, that you will keep this transaction confidential so as not to tarnish the confidence reposed on these officials by the government of South Africa.

Yours cordially,

Mr. Gabrel Usm4n.
Johannesburg, Gauteng,
South Africa 2001
Tel: +27 78 200 9846
Fax: +27 72 351 5272
E- Mail: usman_g011@consultant.com

Friday, February 20, 2015

Friday

419 scams

Greetings,

I have a business proposal, please contact me for more info.

Best Regards
Mr. Ali Saeed

Lotto scams

CONGRATULATIONS!!!Attention Winner:Your winning details and guidelines have been attached to this notification

letter. To enable you process your claim, kindly check the attached file and

Revert back to our regional claims office on the given contact details

inclusive of reply e-mail address and fax number.

REF: UK/JA2CT-110P/5

BATCH: XA87-2PY

SERIAL NO: ZA5365/3


REGIONAL CLAIMS OFFICE DETAILS:

Contact: Josh Cole (Dr.)

(Regional Claims Manager)

Fax : +44-844-500-0271

Email: claimhelp45@gmail.com


At your disposal, I remain

Very Truly Yours,

Mrs. Edith Allen-McPherson

(UK National Lottery Promotions Coordinator)

Thursday, February 19, 2015

Thursday

419 scams

Good Morning,

Be informed that my previous mail was not responded to and I am not sure if you got it since I did not read from you though this is not the best way to approach you due to the fact that internet has become heaven on earth for fraudsters to swindle innocent victims, even to the extent of using my name, but considering the urgency of this matter, I choose this medium as the only means to urgently reach your attention. Actually, I got your contact information through the public records while searching for assistance in this regard.

I am Sgt Monica Lin Brown. I am a war veteran with the United Nations Troops in Afghanistan on war against terrorism. I served in the 1st Armored Division in Kabul.Based on the United States legislative and executive decision for withdrawing troops from Iraqi has been redeployed to come and work in Kabul on the platform of North Atlantic Treaty Organization (NATO). Our mission is to help beef up terrorist targeted states, mostly the United States and the European Union.

On the other hand, I want to inform you that I and my partner (Trooper Michael T.Crockett) have the sum of 4.2 Million USD, which we got from a Crude Oil deal in Iraq before he was killed by an explosion while on a vehicle patrol. Due to this incident, I want you to receive these funds on my behalf as far as I can be assured that my share will be safe in your care until I round up my service here (in Afghanistan) and come over to meet you. Since we are working here on an Official capacity, I have kept this funds here with me for a long time. Certainly, I can not return home with it because we will be thoroughly checked before leaving the combat mission, and if found with me, it will seized and eventually I will be court-marshal,and when this happens, it will surely tarnish my carrier and reputation as the second female Soldier since World War II to be awarded the Silver Star. You can confirm this on this link: https://www.facebook.com/USarmy/posts/510815748975223

I guarantee and assure you that this is a risk free deal as I have planned, the shipment of this funds to West Africa through a reliable Air Force pilot friend, who is on official duty in this zone this week, So the shipment of this luggage out of this place will commence as soon as I receive your positive response to cooperate with me to handle this funds on my behalf for investment purposes. I need your acceptance to receive the funds on my behalf then, I will give you further details on how it will be carried out. Instead of risking these funds by carrying it with me, I have decided to share it with a reliable and trusted person and that is my reason of contacting you. I want you to tell me how much you will take from this money for the assistance you will give to me. One passionate appeal I will make to you now is not to discuss this matter with anybody, should you have reasons to reject this offer, please and please destroy this message as any leakage of this information will be too bad for me. I am loo
please contact me as soon as possible on my e-mail address private and secured email account: sgtmonicalinbrown2015@outlook.com

Regards,

Sgt. Monica Lin Brown.

Wednesday, February 18, 2015

Wednesday

419 scams

PROMOTIONS DEPARTMENT
WAYN SOCIAL NETWORK
NEW YORK UNITED STATES

Dear Winner,

We happily announce to you the draw of 2014/15 WAYN SOCIAL NETWORK
Sweepstakes International Program held in New York City.Your e-mail
address attached to ticket number: AG-544 7443465 L44 with reference
number: 7181813-05 which subsequently won you lottery in the 2nd
category on this program.You have therefore been approved to claim a
total sum of US$520,000.00 ( (Five hundred and twenty thousand United
States Dollars)

All participants in this lottery program were selected randomly
through a computer ballot system, drawn from 85.000.000 individual
email addresses from all search engines.Your e-mail address was picked
by the automated computer ballot system, which has been programmed for
this random selection and this has eventually qualified you for the
Winning.

This promotional program takes place annually, and is promoted and
sponsored by WAYN Internet Social Network for the users of Internet
and computers worldwide.

In order to file for your benefited prize fund, you are advised to
contact the WAYN Social Network Appointed Consultants in their
information below who will help you and process your payment

Edward and Ivory Consultants
Email: waynteam@clubmember.org

As soon they receives your full names. Your address, Your telephone, They will
process your winning to empower the authorized paying bank release
your winning to you.

Acknowledge Receipt,Please

Barbara Jokopovic
WAYN SOCIAL NETWORK

Tuesday, February 17, 2015

Tuesday

419 scams

Dear Sir/Ma

I am brokering an Investment deal in your country on behalf of a client.
This deal will involve the
eventual investment of US$50M. ( Fifty Million United States Dollars)
within your country.


I want to offer you an opportunity to be part of this profitable and life
time business opportunity; offering you a partnership, so as to allow you
manage and invest the funds in your country within the time frame of the
investment/partnership scheme.


I've kept this proposal brief, since I cannot determine if this email is
still functional and also your willingness to be part of this deal. If you
are Interested in this offer of partnership, please respond and
provide your current contact details, so I can send to you details of this
offer.


Your expedient response will be appreciated.
Thank you
MR LARRY BANDA
E-Mail larrybanda355@gmail.com
E-Mail larrybanda@aol.com

Monday, February 16, 2015

Monday

419 scams

Dear Sir,

I am pleased to receive your email address & company details through my search of direct and reliable Manufacturers/ Distributors Agents.

However, my name is Mirghani Abdelrahim Isameldin,im a citizen of Republic of Sudan, a medical practitioner working with United Nations, I am stationed in Republic of Benin and Rep. Togo, covering the two countries at the moment. My primary aim of communicating with you has two objectives, firstly, I need your PRODUCTS, Im newly appointed for a contract worth of Millions of Dollars, I will not mention the amount here for security reasons. This contract was awarded by UN to Supply foods products like, Rice, Sugar, Canned Sardine/Beef, Frozen Chicken/Fish, Milk powder, Veg Oil,Soap,Detergent, Pharmaceutical Products and material products, like Cloth both new and secondhand, Etc; to Refugee Camps in nine countries in West African Region for 3 & half years.

I need a genuine established reputable Company that I can engage into constant and steady purchase of those products listed above in a very large quantity.

Terms and conditions of payment: We agree to release 70% upfront after signing of the purchase contract agreement. Supplier Must Be At Present In The Credit General Office In Lome Togo West Africa To Sign The Purchase Contract Agreement For Three And Half Years Constant Shipment. After signing agreement, Credit General Officials we take both of us to bank for the transferring of 70% to your nominated bank account. After that you will return back to your country to start the shipment. Partial shipment is allowed.

Right now I would like to know the type of products you have in stock. Mention the products names, quantity you can supply monthly, gives us price quotations in C&F Cotonou Sea port, Port of Kpeme Lome and Port of Sudan Green Harbour.

Be informed that face to face meeting for signing of the contract in Credit General Office in Lome Togo is inevitable/ unavoidable to avoid Fraud and the transfer of 70% will be done via T/T Wire Transfer in your present immediately we conclude the contract agreement endorsement.
CONDITIONAL OPTION
In case you were not able to fly down due to maybe your condition of health or business engagement tied up, we can consider signing the contract with you but in one condition of payment. You will receive 70%TT upon Scan copy of Bill of Lading, and balance 30% after we received original BL in Credit General.

Contact me with your full name, Company name, address, direct Telephone number and Mobile if you can handle the contract.

Waiting for your urgent communication.
Best regards
Dr. Mirghani Abdelrahim Isameldin
Email: bahariient@gmail.com
Direct Tel. where i can be reached any moment
00229 67252137
Add my skype for us to have a video conversation
Skype ID: mirghani.isameldin

Sunday, February 15, 2015

419 scam targets Winnie to lure victims

In this case the scam uses Madikizela-Mandela's e-mail and claims that she has $45-million which she received as an "over inflated contract" that was awarded to her late former husband Nelson Mandela. The writer of the letter created two Gmail accounts under Madikizela-Mandela's name and her name is wrongly spelt. Her personal assistant, Zodwa Zwane, pointed out that Madikizela-Mandela didn't even have a Gmail account - from which the e-mail was sent - to start with. The e-mail further states that the funds are under an insurance company.

Sunday

419 scams

Good day,
I am Mr Michael Kwame, I'm in search of a credible individual or company that i can invest into,or require funds to invest in a reliable and lucrative business, spanning from construction,property development and marketing to any form of profitable business.I am involved in commercial financing which includes wholesale commercial lending, and commercial brokering.

I therefore contact you because I have investors with funds available for Investment hence will advise you kindly inform me. Any Questions, do not hesitate to contact me anytime via my contact email below with your full contact details.


Kind Regards,
Mr.michael Kwame

Saturday, February 14, 2015

Saturday

419 scams

I am Mr. George Anderson, The Department of Compensation Fund Manager of Fidelity Worldwide Investment United States of America. The World Largest Fund Management Company with over US$290.1bn* Capital Investment Fund, I am contacting you based on our last meeting with the top official members of Fidelity Worldwide Investment regarding your long awaiting Compensation Funds of US$15 Million. The amount of US$15 Million has approved for final payment directly to you and the fund have been registered into two metal boxes to be delivered to you within 24hours with out any problem or delay. NOTE I Am Interested In Helping You To Get Your Funds Within 24hours. You are advised to include the following below details. (1). Full Name: (2). Delivery Address: (3). Telephone Number: (4). Occupation: (5). Age: (6). Gender: (7). Marital Status: (Cool. Company’s Name: (9). Driver’s License OR Passport: (10). Nearest Airport close to you: Best Regards, Mr. George Anderson. (rodol.co.uk).

Friday, February 13, 2015

Friday

419 scams

AUnited Nations Liaison Office
Directorate of International Payment
Permanent Representative to the United Nations

Attention :Beneficiary

The United Nations deposited your Over-due payment of USD950,000.00, with Sky Security/Courier Service Benin Republic, This is regarding the draws the Secretary General Ban Ki-Moon organized on his visit to Benin last Month to help individuals/Scam victims and charity organization, Your name/email was listed among those who are to benefit from these compensation exercise

The Skyline Security Service will send you an ATM Visa Card that has been signed and approved in your Name with Number :8401236451206112, Registration Reference No:FDXB/xxx/100. Contact Mr. Obia Ginter ( skyline2000@outlook.fr ) Phone +229-9969-1328

Send to him this mentioned details
1.Delivery Address
.2.Full Names:
.3.Phone Number:
.4.A scanned copy of your ID or passport.

CC:
1 United Nations Plaza
New York, NY 10017, United States

Yours Faithfully,
Mr Patrick Ossai
Permanent Representative to the United Nations

Thursday, February 12, 2015

Thursday

419 scams

U.S. Department of State

Bureau of Consular Affairs

Washington , DC 50620.

This is to bring to your notice that because of the impossibility of your fund transfer through the western union  network, I am doing all I can to make sure you receive your funds and I protected your funds for almost six Months now but I assure you that you still have every opportunity to claim your entire funds from the United State Embassy Office Nigeria.I am only trying to help you because of the way the payment was handled in the past. Secondly, I can not sit and watch you loose your funds after confiding in me. As a matter of fact, there are still decent and God fearing people here in the United State Embassy Office Nigeria which I am a good example. Since I came to this office in the year 2006, I have helped so many foreign Contractors/Beneficiaries from all paths of the world in claiming their long over due fund from the Benin Government.

If you don't want to conclude these matter before Thursday this week just inform me today so that I can know what next to do because I can just be hearing same story and you will be dealing with people and sending information's to them and if you cant send the fee then know that your fund will be cancelled and all your effort so far will turn useless because I did all I can for my government to protect your fund and your personality but you won't listen, I can help you if you help yourself.If you can be able to come up with $125 for the Clearance Paper today, I will make sure you get your fund tomorrow morning, your fund is ready to transfer to you as I write to you now due to my effort and I don't know why you should be dealing with people outside my office, just do your best and these transfer will be conducted. Finally if this fund will be terminated and there is no way on earth you can get this fund because the IMF will just have to cancel your name from the payment file,
its better you conclude these ma

If I receive the fee , I assure you that you are going to confirm your funds in your Country WITHIN 24HRS  through our choosing Diplomatic Agent before 10. Am in your Country time. I shall try my possible best to make sure I conclude the due legal process and will like you to Take my word because i am strong beside you and my effort to this does not end until you confirm the availability of your fund in your hands.Please do not allow any body to deceive you and I expect your response and I don't want you to be tired of these, just take life easy and see what the result will before Friday, I will expect your response and the fee sent by western union. Just get back to me today with the details and I promise to release your fund to you, its not easy and I believe you have tried as well, so make sure you conclude these or your fund will be terminated by the High Authority and that is all I can say for now.

Note that your consignment box has been arrived in US embassy and waiting to receive clearance certificate before the date pass is given. Meanwhile you are advise to reconfirm  information upon contacting us to avoid delivery to the wrong person.

For further information,Note that you are expected to pay only $125 for clearance certificate and you are to pay it to Nigeria as the origination of the consignment box. Send the $125 through Western Union Or Money Gram once you receive this mail with the information below for immediate release of your consignment box,

Receivers Name: Chukwudi Ike

Country: Lagos-Nigeria.

Test Question: White

Answer: Black

Amount $125

Sender's name:

Sender's full address:

Make sure that you write the receiver name well on western union papers or Money Gram to avid a mistake. Once you send the money, try to notify us with the MTCN# AND THE SENDER'S NAME for easy pick up and for immediate action on the release of your consignment. Please treat this as matter of urgency. Note that any uncial consignment will be return to the  Courier Company after 3 days for final diversion. So you are urgently advise to comply with our demand so that your consignment will be among those that will be deliver this week.

Yours In Service,

Mr. Jack Zellman,

Assistant Secretary of U.S State for African Affairs

UNITED STATE OF AMERICA.

Wednesday, February 11, 2015

Wednesday

419 scams

Hello My Dearest

Please my dear exercise a little patience and read through my mail, kindly allow me the modesty of introducing myself to you, I am Miss Yasmine Kofi Awoonor 22 years old Female from Ghana, West Africa, we were born three in our Family, two girls and one boy, I am the first Daughter of my Late Father Prof. Kofi Awoonor. My Late Father is well known as a Ghanaian poet and one of the African distinguished literary figures, he served as Ghana's ambassador to Brazil and Cuba in 1980s, as well as United Nations envoy during the 1990-94 presidency of Jerry Rawlings. My Father with my lovely Mum, my only blood brother and my kid sister was among the scores of people killed by Al Qaeda-aligned terrorists, who attacked a busy shopping mall in Nairobi, Kenya on September, 21, 2013. When members of Al Shabab, a Somali-based militia, seized the Westgate Shopping Mall in a hail of bullets in Kenya's worst terrorist attack.

You can read more about the incident with some pictures and a video after the attack in Westgate Shopping Mall with the link below:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2432943/Kenya-Westgate-mall-attack-video-shows-gaping-chasm-3-storeys-collapsed-siege.html

I am constrained to contact you because of the maltreatment which I am receiving from my wicked uncle who have planned to take away all my late father's treasury and properties from me since the unexpected death of my beloved parents, I was very lucky that my uncle did not discover where I kept my father's File which contained important documents. Now I am presently staying in the Mission refugee camp here in Burkina Faso. Seeking for long term relationship and investment assistance. My father of blessed memory deposited the sum of $18.3 Million in Bank of Africa here in Burkina Faso with my name as the next of kin. I had contacted the Bank to clear the deposit but the Branch Manager told me that my beloved father place an instruction on the fund that I must present a foreign trustee who will help me in investment of the fund. However, he advised me to provide a trustee who will stand on my behalf for the transfer. I had wanted to inform my uncle about this deposit but I am afraid that he will not offer me anything after the release of the money because he threaten to kill me after selling some of my Father's properties.

Please I am seeking for your help in transferring the money into your bank account while I will relocate to your country to settle down with you. As you indicate your interest to help me I will give you the account number and the contact of the bank where my late beloved father deposited the money with my name as the next of kin. It is my intention to compensate you with 30% of the total fund for your assistance and the balance shall be my investment in any profitable venture which you will recommend to me as I have no idea about foreign investment, please you can reply me with ( yasminekofiawoonor@yandex.com ) and call me @ this telephone 0022662857317.

Tuesday, February 10, 2015

Tuesday

419 scams

Federal Bureau of Investigation
Anti-Terrorist And Monitory Crime Division.
Federal Bureau Of Investigation.
J.Edgar.Hoover Building
935 Pennsylvania Avenue,
NW Washington, D.C.
20535-0001, USA

Customers Service Hours / Monday To Saturday:

Attention Dear Beneficiary ,

We bring to your notice that your email address was randomly selected as email address of scammed victims who are to be compensated that is why we are in contact with you so take your time to read this information carefully.

Series of meetings have been held over the past 7 months with the secretary general of the United Nations Organization, this ended 3days ago. It is obvious that you have not received your funds valued at $3.5 Million us dollars due to past corrupt Governmental Officials who almost held the funds to themselves for their selfish reason and some individuals who have taken advantage of your funds all in an attempt to swindle your funds which has led to so many
losses from your end and unnecessary delay in the receipt of your fund.

The National Central Bureau of Interpol enhanced by the United Nations and Federal Bureau of Investigation have successfully passed a mandate to the president of the United States Of America President Obama to boost the exercise of clearing all foreign debts owed to you and other individuals and organizations who have been found not to have receive their Contract Sum, Lottery/Gambling, Inheritance and the likes. Now how would you like to receive your payment? Because we have two method of payment which is by Check or by ATM card?

ATM Card: We will be issuing you a custom pin based ATM card of the
INTERSWITCH WORLD BANK which you will use to withdraw up to $10,000 per day from any ATM machine that has the Master Card Logo on it and the card have to be renewed in 4 years time which is 2019. Also with the ATM card you will be able to transfer your funds to your local bank account. The ATM card comes with a handbook or manual to enlighten you about how to use it even if you do not have a bank account.

Check: To be deposited in your bank for it to be cleared within three
working days. Your payment would be sent to you via any of your preferred option and would be mailed to you via UPS. Because we have signed a contract with UPS which should expire in next three weeks you will only need to pay $380 instead of $420 saving you $140 So if you pay before 3rd week of February 2015 you save $140 Take note that anyone asking you for some kind of money above the usual fee is definitely a fraudsters and you will have to stop communication with every other
person if you have been in contact with any. Also remember that all you will ever need to pay for is for the ups courier service delivery of your package which is $380 us dollars . And we
guarantee the receipt of your fund to be successfully delivered to you within the next 24hrs after the receipt of payment has been confirmed.

Note: Everything has been taken care of by The United Nations, Federal
Bureau Of Investigation including tax offices, custom paper and clearance duty services so all you will ever need to pay is $380 which is for the ups courier service delivery of your package. DO NOT SEND MONEY TO ANYONE UNTIL YOU READ THIS: The actual fees for shipping your ATM card is $420 but because UPS have temporarily discontinued the C.O.D which gives you the chance to pay when package is delivered for international shipping We had to sign contract with them for bulk shipping which makes the fees reduce from the actual fee of $420 to $380 nothing more and no hidden fees of any sort! BELOW ARE

FEW LIST OF TRACKING NUMBERS YOU CAN

TRACK FROM (UPS) WEBSITE(http://WWW.UPS.COM)TO CONFIRM PEOPLE

LIKE YOU WHO HAVE RECEIVED THEIR PAYMENT SUCCESSFULLY.

JOHNNY ALMANTE ==============1Z2X59394198080570
GARY METZGER ==============1Z2X59394195952759
GLEN PAPANIKAS ==============1Z2X59394198690947
CAROL R BUCZYNSKI ==============1Z2X59394197862530
KARIMA EMELIA TAYLOR ==============1Z2X59394198591527
LISA LAIRD ==============1Z2X59394196641913
POLLY SHAYKIN ==============1Z2X59394198817702

MOREOVER, THIS IS ANOTHER PEOPLE THAT RECEIVED THEIR

PAYMENT THROUGH UPS WEBSITE (WWW.DHL.COM).

RICHARD AUTRY ============== 869713119185
GARY METZGER ============== 871363130860
MARK STUBBS ==============871363116168

To effect the release of your fund valued at $3.5Million us dollars you are advised to contact our correspondent,your special Fbi funds transfer agent Mr. MARK RUBEN with the
information below,

Name: Mr. MARK RUBEN
Email: fbimark_ruben001@yahoo.ca
fbimarkruben001@barid.com

Phone....... +1- (253)-256-3766

You are advised to contact him with the information's as
stated below:

1.Full Name:......................
2.Delivery Address:......................
3.Phone:......................
4.Fax Number:......................
5.A Copy of Your Identity:......................
6.Age:......................
7.Marital Status:......................
8.Country:......................
9.Occupation:......................
10.Preferred Payment Method (ATM / Cashier Check)...............

Upon receipt of payment the delivery officer will ensure that your package is sent within 24 working hours and your funds transferred to you with immediate effect,
Because we are so sure of getting a successful transfer of your funds ,giving you a 100% money back guarantee if you do not receive payment/package within the next 24hrs after you have made the payment for the UPS COURIER SERVICE DELIVERY of your package.

And make sure that you keep the receipt of the $380 payment that you made because that is the prove you will show to the delivery team when they arrive at your door step with your package so as to avoid any embarrassment and setback.

Yours sincerely,
Miss Donna Gwen
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
J. Edgar. Hoover Building
935 Pennsylvania Avenue,
NW Washington, D.C.
20535-0001, USA

Note: Do disregard any email you get from any impostors or offices claiming to be in possession of your ATM CARD, you are hereby advice only to be in contact with your
assigned Fbi funds transfer agent Mr. MARK RUBEN. Forward any emails you get from impostors to this office so we could act upon and commence investigation.

Monday, February 9, 2015

Monday

419 scams

RE: IMMEDIATE PAYMENT NOTIFICATION

Attn:

I know that this letter will be a surprising one to you. Firstly, I will
like to introduce my self formally as Dr. Robert Senior, Director Key
Stone Bank Limited Lagos Nigeria. You are been officially contacted by me
today because your Outstanding payment were Re-deposited into the "Federal
Suspense Account" of Key Stone Bank Limited last week, because you did
not forward your Claim as the Right beneficiary Well known to all.

Please re-confirm and answer the above questions because Mr. Thomas Mick
came to our foreign payment department and submitted an application that
you authorized your fund to be paid into the account of Union Bank of
Switzerland (UBS) with Account number UBS-A943BDG99 with a report that you
are now paralyzed as a result of the ghastly motor accident you had some
months back.

(1) Did you at any time delegate any body not even from your family to
claim your fund on your behalf?

(2) Were you involved in a motor accident?

(3) Are you aware or related to one Mr. Thomas Mick from your country?

After processing the application of Mr Thomas Mick himself which he made
known to us that he came from you, he succeeded in getting some required
documents as to make sure that we effect this transfer as quickly as
possible without any further delay.

Really this man were unexpected by me because His visit was impromptu. I
had to ask him why he came to see me in person and he said that he was
here to Collect the Inheritance Bill Sum of (US$6,500,000) which
rightfully belongs to you on your behalf.

At this development I asked him who authorized him to come down toour
office here for the Collection of this Payment and he told me that you
asked him to come and collect this Funds on your Behalf. In fact this was
the biggest shock that this Bank have ever received so far because your
Inheritance Funds is still in the "Federal Suspense Account" of Key Stone
Bank Limited, yet you sent this man to come and collect this Funds on
your behalf without notifying us.

We in this Bank do not understand why you sent this man to come and
Collect your Funds on your behalf. If actually you want him to help you to
collect your Inheritance Bill Sum, at least you should have informed me as
the Executive Director of this Bank. He actually tendered some Vital
Documents which Proved that you actually sent him for the Collection of
this Funds. Honestly, it really baffles me that you took such decision
without my consent.


Actually, these Documents which he tendered to this Noble Bank is a clear
Proof that you sent him to Collect this Funds for you. Finally, I told him
to come back next week and he promised to come back. As the Director of
this Noble Bank, I was supposed to Release this Funds to him but I refused
to do so because I want to hear from you first. Due to the Nature of my
job, I will not want to make any mistake in Releasing this Funds to
anyone except you whom is the Recognized Bona fide Beneficiary to this
Funds.

Kindly contact the remittance director Dr david Lawson via office email
(contact.keystonebnkplc01@gmail.com ) to clarify on this issue before we
make this Payment to this foreigners who came on your behalf. In receipt
of this confidential Letter, If actually you want to receive this fund
from the bank, I will use my position to assist you to make sure you
receive this fund without any hitch, also to facilitate this transaction
on your behalf, you are required to get back to me immediately you
receive this Confidential Letter through the below information:

Your Full Name /Your Address/ Your Mobile Phone Number/ Sex/ Your Age and
your
Occupation.

As soon as he receive your response as I said, he will use his veto power
and position to release your fund to you without much delay. I will be
waiting to receive your response as we proceed. Thanks for your good
understanding.


Best Regards,

Dr. Robert Senior

Director Key Stone Bank Limited

Federal Capital Abuja

Sunday, February 8, 2015

Sunday

419 scams

Gluk Investment Company

Greetings,

We the Gluk Investment Company Los Angeles, California, invite you to partner with us and benefit in our new Loan and Project funding program.

We offer flexible loans and funding for various projects by passing the usual rigorous procedures.

This Funding program allows a client to enjoy low interest payback for as low as 4-5% per annum for a period of 5-10 years. We can approve a loan/funding for up to USD 500,000,000.00 or more depending on the nature of business. We are currently funding for:

* Starting up a Franchise
* Business Acquisition
* Business Expansion
* Commercial Real Estate purchase
* Contract Execution

We are open to having a good business relationship with you. If you think you have a solid background and idea of making good profit in any venture, please do not hesitate to contact us for possible business co-operation.

If you need funding and you want to participate in this funding program Send your proposals to this email: gluk_investment@yahoo.com.hk

Sincere regards,
Ian Foster
Managing Director
Gluk Investment Company
P.O. Box 92503, Los Angeles, CA, USA
Tel +1 812-717-4251
EMAIL: gluk_investment@yahoo.com.hk

Saturday, February 7, 2015

Saturday

419 scams

Attention to you:
I have a mutual business proposal of mutual interest to share with you, it
involves the transfer of a large sum of money.
I got your reference in my search for someone who suits my proposed
business relationship.
If you are interested in working with me contact me through my private
Email address stated herein: peterwong1233@outlook.com
For further details, your earliest response to this letter will be appreciated.
Very truly yours,
Peter Wong

Friday, February 6, 2015

Friday

419 scams

Federal Bureau of Investigation
Anti-Terrorist and Cyber Crime Division
J. Edgar Hoover Building
935 Pennsylvania Avenue,
NW, Washington, D.C
20535-0001, USA

Service Hours / Monday to Saturday:

Attention

We bring to your notice that your Email address has been in our database of scammed victims for a long time, Due to complains by individuals and Governmental agencies, an emergency meeting was held at the United Nation Building in New York with the general secretary of the United Nation Ban Ki-moon and Heads of the Federal Bureau of Investigation (F.B.I) and Cyber Crime Division.
You were randomly selected to be compensated, that is why we are in contact with you so take your time to read this information carefully.
Series of meetings have been held over the past 7 months with the secretary General of the United Nations, which Ended 3days ago. It is obvious that you have not received your funds valued at $1.5 Million US dollars, due to past corrupt governmental officials who almost held the funds to them self for their selfish reasons.
The National Central Bureau of Interpol enhanced by the United Nations and Federal Bureau of Investigation, have successfully passed A mandate to the president of the United States of America to boost the Exercise of clearing all foreign debts Owed to individuals and organizations, Who have not Receive their Funds yet to effect the release of your fund Valued at $1.5Million US Dollars, You are advised to contact F.B.I funds Transfer agent Mr. Bobby Doweny with The information below,

Name: Agent Bodbby Doweny
Email: office_bobbydoweny2015 @mynyc.us

You are advised to contact him with the information's as Stated Below:

1. Full Name:
2. Delivery Address:
3. Phone:
4. Fax Number:
6. Age:
7. Marital Status:
8. Country:
9. Occupation:
10. Preferred Payment Method (ATM / Cashier Check)

Do disregard any email you get from any impostors or offices claiming to be in possession of your ATM CARD, you are hereby advices only to be in contact with your assigned F.B.I funds transfer agent Mr. Bobby Doweny. Forward any emails you get from impostors to his office so we could act upon and commence Investigation.
CC. TO:
Supreme Court of the United States

U. S. Courts of Appeals
U. S. District Courts
U. S. Circuit Courts

Courts of Special Jurisdiction

Bankruptcy Courts
Court of Claims, 1855 - 1982
U. S. Court of Federal Claims, 1982 - 1992
Customs Court, 1890 - 1980
U. S. Court of Customs and Patent Appeals, 1910 - 1982
U. S. Court of International Trade, 1980 -
Commerce Court, 1910 - 1913

Territorial Courts

Courts of the District of Columbia
Temporary Emergency Court of Appeals
Judicial Panel on Multi-District Litigation `
Foreign Intelligence Surveillance Court
Federal Courts outside the Judiciary

Note: This email is fully under supervision of the FBI and will be until your funds have been remitted to you, Meanwhile we urge you to treat the above requirement with utmost urgency to enable us dispense our duties and obligation accordingly thereby allowing us to serve you in a timely fashion. Upon satisfactory receipt of all the above mentioned, you will be further acquainted with the detailed delivery itinerary including information of the diplomat who will accompany your consignment.

Yours sincerely,
James B. Comey Jr
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
UNITED STATES, DEPARTMENT OF JUSTICE
J. Edgar. Hoover Building
935 Pennsylvania Avenue,
Nw Washington, D.C.
20535-0001, USA

-----------------------------------------------------------------WARNING------------------------------------------------------
This Communication is from the Federal Bureau of Investigation, beneficiaries are advised to adhere strictly to directives. Any fund beneficiary who ignores instructions will be doing so at his/her own risk.
© 2015 Federal Bureau of Investigation

Thursday, February 5, 2015

Thursday

419 scams

EXECUTIVE DIRECTOR FBI
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION FBI.WASHINGTON DC.
FBI SEEKING TO WIRETAP INTERNET

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION SEEKING TO WIRETAP THE INTERNET.

Dear Beneficiary


We hope this notification arrives meeting your good health and mind. (FBI) Washington, DC in conjunction with some other relevant investigation agencies here in the United STATES of America have recently been informed through our Global intelligence monitoring network that you have an over-due payment in tone of USD 10.3M Citibank.

It might interest you to know that we have taken our time in screening through this project as stipulated on our protocol of operation and have finally confirmed that your payment/transaction with Citibank is 100% genuine and hitch free from all facets and of which you have the lawful right to claim your fund without any further delay. Having said all this, we will further advise that you go ahead in dealing with the Citibank, IL accordingly as we will be monitoring all their activities with you as well as your correspondence at all levels.

NOTE: There are numerous scam emails on the internet, imposters impersonating names and images. We therefore warn our dear citizens to be very careful with any claim email you receive prior to these irregularities so that they do not fall victim to this ugly circumstance anymore. And should in case you are already dealing with anybody or office claiming that you have a payment with them, you are to STOP further contact with them immediately in your best interest and contact the real bank (Citibank) only where your fund is laying, with the below information:

Bank Name: Citibank
Address: 2022 South Archer Ave, Chicago, IL USA.
Attn: Lambert Huddles
(Remittance Director)
E-mail: lamberthuddles1979@gmail.com
website: www.citibank.com

Contact the bank today and furnish them with this information below for processing of your payment/funds accordingly.

FULL NAME:
CURRENT ADDRESS:
CITY:
STATE:
ZIP CODE:
DIRECT CONTACT NUMBER:


NOTE: In your best interest, any message that does not come from the above email address with phone number should be nullified and avoided immediately for security reasons. Meanwhile, we will advise that you contact the Citibank office in Illinois immediately with the above email address and request that they attend to your payment file as directed so as to enable you receive your payment/fund accordingly.


Ensure you follow all directives from Citibank as this will further help hasten up the whole payment process in regards to the transfer of your fund to you as designated. Also have in mind that the Citibank equally has their own protocol of operation as stipulated on their banking terms.

All modalities has already been worked out before you were contacted and note that we will be monitoring all your dealings with them as you proceed so you don't have anything to worry about. All we require from you henceforth is an update so as to enable us be on track with you and the Citibank. Without wasting much time, we will want you to contact them immediately with the above email address and phone number so as to enable them attend to your case accordingly without any further delay as time is already running out.


Should in case you need any more information in regards to this notification, feel free to get back to us via email so that we can brief you more as we are here to guide you during and after this project has been completely perfected and you have received your payment/fund as stated.

Thank you very much for your anticipated co-operation.

BEST REGARDS,

James Comey
Federal Bureau of Investigation.
J. Edgar Hoover Building
601,4th Street,
935 Pennsylvania Avenue,
NW Washington, D.C.
20535-0001, USA

Wednesday, February 4, 2015

Wednesday

419 scams

ASSALAM ALAIKUM.

I SOURCED YOUR EMAIL FROM A HUMAN RESOURCE PROFILE DATABASE IN THE CHAMBER; MY NAME IS MR. NADEEM ARKH., AN ACCOUNT OFFICER TO LATE MR.MORRIS THOMPSON FROM AMERICA WHO IS AN OIL MERCHANT AGENT HERE IN BURKINA FASO.
A WELL-KNOWN PHILANTHROPIST BEFORE HE DIED. HE MADE A WILL STATING THAT $15.5M (FIFTEEN MILLION, FIVE UNDRED THOUSAND U.S.DOLLARS ONLY) SHOULD BE GIVEN TO A CITIZEN OF OUR CHOICE OVERSEAS.
I HAVE MADE A RANDOM DRAW AND YOUR E-MAIL ADDRESS WAS PICKED AS THE BENEFICIARY TO THIS WILL I AM PARTICULARLY INTERESTED IN SECURING THIS MONEY FROM THE BANK BECAUSE THEY HAVE ISSUED A NOTICE INSTRUCTING ME BEEN THE ACCOUNT OFFICER TO PRODUCE THE BE NEFICIARY OF THIS WILL WITHIN TWO WEEKS OR ELSE THE MONEY WILL BE CREDITED TO THE GOVERNMENT TREASURY AS PER LAW HERE.

IT IS MY UTMOST DESIRE TO EXECUTE THE WILL OF MY LATE CLIENT MR.
MORRIS THOMPSON SINCE HE IS NO MORE ALIVE, BOTH WIFE THELMA THOMPSON, IF YOU ARE INTERESTED, YOU ARE REQUIRED TO CONTACT ME IMMEDIATELY TO START THE DOCUMENTATION PROCESS WITH THE HELP OF A LEGAL PRACTITIONER.
I URGE YOU TO CONTACT ME IMMEDIATELY FOR FURTHER DETAILS BEARING IN MIND THAT THE BANK HAS GIVEN US A DATE LIMIT, PLEASE ACT FAST. I AWAIT YOUR URGENT RESPONSE. E-MAIL (nadeemrkh46@gmail.com)

MANAGER INTERNAL AUDIT/-FOREIGN REMITTANCE

MR. NADEEM ARKH.

Tuesday, February 3, 2015

Tuesday

419 scams

Dear Friend Estimated,

We the members of financial accounting are very pleased to inform you that (ATM Card Number:4278763100030014 ) and the Security pin has been credited in your favor, your personal Identification Number is 824 which you have to forawrd to our agent for identification. The ATM Card value is $8.5 MILLION USD.

Kindly note that this is legit and any act like this is very appreciated and will be well honoured, You are adviced to contact our delivery company for the delivery of your ATM CARD to you.

Company : FEDEX COURIER COMPANY LAGOS NIGERIA
Contact Person : Rev. Joseph Moore,
Email : (customerservice1970@cnegal.com )
Telephone Number:+234 7063397881
Telephone Call : +234 7014929959

Below are the vital informations of yours needed for the delivery of your ATM CARD to you.

FULL NAME:...................
DELIVERY: ADDRESS:.............
PHONE NUMBER:................
COUNTRY:....................
OCCUPATION:.................
SEX:.......................
AGE:......................

Below is your ATM CARD information.

ATM Card Number: (4278763100030014)
Security Pin Code : 7546
Withdrawal per day : $5,000.00

Note that you have to keep your ATM CARD information secret to avoid diverting/stealing of your money because we registered your ATM CARD as a parcel.While the Only Money You will Pay is $175 Only For Security Charge.

Yours faithfully,

Mr.Anthony Kevin.

Monday, February 2, 2015

Monday

419 scams

Hi,

Our company is currently recruiting individuals within the United States to act as mystery shoppers. You would be paid two-hundred-dollars for every completed mystery shopper evaluation.

If you are interested write back for more details.

Regards,

Greg Harris
Universal Survey Inc
New York,
New York 10018

Attention: Friend,

I Believe we can execute this project/transaction for our mutual benefit. I am fund Manager of Fidelity Investment.I have(Ј25.745M)The success of this project will depend largely on our trust and confidence in each other.I also want you to know that Honesty and Honesty will remain our watch word

Sincerely.
Micheal Smith

Sunday, February 1, 2015

Sunday

419 scams

Hello ,

I am Mohammud Bin-Jabber, a citizen of Syria, I was searching for real
friend/business partner while I find your email. I have some reasonable
and verifiable funds which I want to invest in your country with you as my
managing partner. Although I have an age long interest in the
telecommunication, Real Estate business, Oil &Gas

I would however rely on your advise on any fixable/low risk business
venture since you as a citizen of your country would be more accurate as
to the best type of business to venture into. Should this proposal be of
any interest to you, please do not hesitate to contact me immediately.

I will provide the complete details of this business proposal as soon as I
hear from you.
Sincerely Yours,
Mohammud Bin-Jabber
email:mohammedbinjabber@msn.com