Friday, April 22, 2016

Friday

Money scams

Behandeld door   : Factuur Internet
Direct tel. nr.      : 082 - 453 75 39

Openstaande vordering, BELANGRIJK!

Geachte xxxx

Verwijzen wij u naar de eerder ontvangen herinnering(en). Wij stellen u hierbij
de gelegenheid om het verschuldigde bedrag van €4364,89 met rente binnen 14 dagen te voldoen op
ons IBAN-rekeningnummer NL52ABNA04824654364 t.n.v. St. Derdengeleden Intrum Justitia Nederland B.V.
onder vermelding van het referentienummer.

Downloaden Factuur http://www.incasso.nl/factuur                                                            

Blijft betaling uit, dan zijn wij genoodzaakt cliënt te adviseren om over te gaan tot het opstarten van een
gerechtelijke procedure. De kosten die hieruit voortvloeien zullen geheel voor uw rekening komen.
Voor directe betaling en meer informatie over deze vordering gaat u naar onze website
U kunt hiervoor de gegevens gebruiken die op de factuur staan vermeld. U kunt hier
ook terecht voor overige vragen.

Hoogachtend,4914364

Intrum Justitia4914364

De buitengerechtelijke incassokosten kunnen zijn verhoogd met btw in het geval dat de schuldeiser een niet btw-plichtige ondernemer is in de zin van art. 7 en 11 van de Wet op de omzetbelasting 1968

Intrum Justitia Nederland BV  
Handelend onder de naam Intrum Justitia
Postbos 80046 24364 AB Den Haag  
H.R. Den Haag 274944364
BTW nr. NL008334364B07    Lid van NVI

0 comments: