Thursday, May 5, 2016

Thursday

Phishing scams

Geachte klant,

Hierbij vragen wij om uw persoonlijke informatie bij te werken en te herstellen. Tot onze verbazing vernamen wij dat uw gegevens komen binnenkort te vervallen. De reden van ons verzoek is om onze klanten te beschermen tegen onrechtmatig gebruik door anderen.

Daarom is uw Card wegens veiligheidsoverwegingen tijdelijk beperkt. Na het bijwerken en herstellen van u gegevens afgerond is kunt u weer volledig gebruik maken van uw Card.

Klik hier om uw gegevens die bij ons bekend zijn te herstellen.

Opmerking: Mits de gegevens niet worden hersteld zij wij genoodzaakt uw rekening in quarantaine te plaatsen. Wij stellen uw medewerking zeer op prijs.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Hoogachtend

Willem van der Heide
Klantenservice ICS Cards B.V.

0 comments: