Monday, December 21, 2015

Monday

419 scams

Z DR.DAOUDA Augustín
AUDIT & ACCOUNT MANAGER
BANK OF AFRICA (B.O.A)
Ouagadougou Burkina Faso
Západnej Afriky.

Drahý priateľ,
Ja som Dr.Daouda Augustína "som manažér audítorské a účtovné oddelenie Bank of African (BOA), v Burkine Faso. Rád by som vám ukázať svoj záujem získať prenos $ 13.5Million. Budem rád, keby ste štát ako najbližšieho príbuzného, aby môj zosnulý klient nároku na finančné prostriedky, ktorých účet je v súčasnej dobe spiace.

(1) Úplné názvy:
(2) Súkromné telefónne číslo:
(3) Aktuálne adresa bydliska:
(4) Povolanie:
(5) Vek a pohlavie:

Tvoj verní,
KONTAKT ma prejsť mojich informácií
Dr.Daouda Augustin,
Tel: + 226- 63 49 91 99,
Kontakt: E-Mail: dr.daouda_augustin@yahoo.fr
Dr.Daouda Augustin
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
FROM DR.DAOUDA AUGUSTIN
AUDIT& ACCOUNT MANAGER
BANK OF AFRICA (B.O.A)
OUAGADOUGOU BURKINA FASO
WEST AFRICA.

Dear friend,
I am Dr.Daouda Augustinm 'am the manager of auditing and accounting department Bank of African (B.O.A) in Burkina Faso. I would like you to indicate your interest to receive the transfer of$13.5Million. I will like you to stand as the next of kin to my late client to claim the funds whose account is presently dormant.

(1) Full names:
(2) Private phone number:
(3) Current residential address:
(4) Occupation:
(5) Age and Sex:

Yours faithful,
CONTACT ME THROUGH MY INFORMATION,
Dr.Daouda Augustin,
Phone No: + 226- 63 49 91 99,
Contact: E-Mail:  dr.daouda_augustin@yahoo.fr
Dr.Daouda Augustin
VEĽMI veľm inaliehavé,

0 comments: