Thursday, November 7, 2013

Thursday

Lotto scams

ADMINISTRACIO DE LOTORIES NO 1
AVDA ALFONSO X111 N5
28038 MADRID – SPANJE
INTERNATIONALE PROMOTIE / PRIJS
Referentie Nummer: BD/UL -036382152/ CA/UL                                                                                      Datum:06 November 2013
Code Nummer: F F B-160142632/ESP .

ATTENTIE:Alstublieft ANTWOORD doorheen dit email adres:uniffinity@europe.com
AANMELDING TOEKENNING:

Wij zijn blij u te informeren over de vrijgegeven resultaten van de
LOTERIJ INTERNATIONALE PROMOTIE PROGRAMMA, startdatum zal plaatsvinden op 01/11/2013 en de uitslagen worden bekend op 06/11/2013. Uw naam is bevestigd aan het loterijbriefje nummer 031-1127-841 met het serienummer 3214 – 07 met de getrokken winnende nummers 4- 7- 2- 7- 2/9-4/0/6/9 welke derhalve de loterij heeft gewonnen in de 3e categorie. U bent derhalve de toekennende winnaar van een bedrag van 915,777.00 (NEGEN HONDERD EN VIJFTIEN DUIZEND, ZEVEN HONDERD EN ZEVENENZEVENTIG EURO) in kaskrediet aan dossiernummer: FBC /036382152/N. FFB /160142632/ESP is van een total prijs van 9,157,770 (NEGEN MILJOEN HONDERD EN ZEVENENVIJFTIG DUIZEND, ZEVEN HONDERD EN ZEVENENZEVENTIG EURO) verdeeld tussenzeventien internationale winaars in deze categorie. Uw kapitaal/fonds is nu gedeponeerd en In bewaring ondergebracht bij een beveiligd bedrijf verzekerd onder uw naam. Vanwege veiligheidsvoorschriften mbt alle nummers en namen, vragen wij u echter deze toekenning tot geheimhouding te houden aan derden totdat,daadwerkelijk aanspraak en vordering van het process is afgehandeld en uw geld is overgemaakt naar uw rekening. Dit wederom veilgigheidsredenen en het veilige protocol te volgen en ter verkoming van dubbele vorderingen en of aanspraken door derden/deelnemers onder dit programa. Alle begunstigde zijn dan ook geselecteerd doormiddel van een stemmingssytseem getrokken door 25,000 namen uit Europa, Australie, Asie, Africa en Amerika continenten.

De trekking van de loterij is tot stand gekomen door het verwerven van vliegtickets, metro en trein van diverse transport bedrijven, met oa gebruik van electronische kaarten. Als deel van onze INTERNATIONAAL PROMOTIE PROGRAMMA, welke wij eens per jaar leiden. Om uw proces tot uw vordering te maken neemt u aub contact op met uw zaakgelastigde, Dr PEDRO SANCHEZ Manager Buitenlandse Diensten van INFINITY SEGUROS S.A. op TEL:0034-634-138-374, FAX: 0034-911-820-247. Voor verdere afdracht en remise tot uw prijzen geld van een door uw eigen genoemde rekening naar keuze aan te duiden. Onthoud u daarbij wel dat alle prijzengeld zal moeten worden gevorderd niet later dan 06/12/2013.Na deze datum zullen alle fondsen worden hergeven naar het Ministerie van financien als niet worden opgeëist. Om ter voorkoming van onnodige vertgragingen en complicaties, ter herinnering vergeet u niet om uw Referentie en Code nummer in al uw correspondentie met onze zaakgelastigde te vermelden. Onthoud u tevens dat 10% van uw gewonnen fonds moet betalen aan uw agentschap nadat u de vordering heeft ontvangen. Bovendien, mocht zich in uw contactgegevens wijzigingen treffen of in uw adres,laat deze direct weten aan onze agentschap.

Hierbij is een Loterij betalings process ingesloten die wij u vragen om zorgvuldig door te nemen en in te vullen en retour te sturen aan uw agentschap/zaakgeleider.Hartelijk Gefeliciteerd nogmaals door al onze medewerkers en stafleden, heel erg bedankt om onderdeel van ons INTERNATIONAAL PROMOTIE PROGRAMMA te zijn.

) ?…………………………………………………………………………………………………………..?
BELANGRIJKE MEDEDELING!!! TER VOORKOMING VAN DUBBELE VORDERINGEN GAARNE FORMULIER INVULLEN AFKNIPPEN EN PER FAX TERUGSTUREN
AAN
INFINITY SEGUROS .S.A
Avda. San Juan, 22-24., 28006 MADRID, SPAIN. Tel: 0034-634-138-374, Fax: 0034-911-820-247
GELIEVE U IDENTITEIT BIJVOEGEN,
BETALINGS PROCES FORMULIER

NAAM :…………………….ACHTERNAAM:..............................GEBOORTE DATUM: …………… M/V:…… …………………….

BEROEP:.....................……...…………………………………………………………………………………

REFERENTIE CODE: ………………………………… CODE NUMMER: ………………… ADRES…………….. …………..............

LAND:………………………PLAATSNAAM:……..………….…POSTCODE:…...…..........………………………………………………

TELEFOONNR:……………………… FAX:………………………………………. GSM NR:……………………………………….

PAYMENT OPTIONS; (1) BANK TRANSFER:.............. (2) CERTIFIED CHEQUE:.................... delivered by diplomatic agent0 comments: